Nieuwbouw

Gezond en groen avontuur in Cartesius

Kinderen die in de Utrechtse nieuwbouwwijk Cartesius komen wonen, krijgen in 2026 een geweldig avontuurlijke plek om te leren, te ontdekken, te spelen en te sporten. NEXT Architecs uit Amsterdam en Christensen & Co Architects uit Kopenhagen ontwerpen samen kindcentrum Cartesius met sporthal. Opdrachtgever gemeente Utrecht heeft de ambitie hiermee het meest duurzame, circulaire gebouw van Nederland te realiseren.

NEXT/C&C won de selectie. Architect Marijn Schenk: ,,We gaan proberen iets bijzonders te maken dat zich internationaal onderscheidt. Kinderen leren en ontwikkelen zich op vele manieren. Hierbij kan een gebouw ook een pedagogische rol vervullen, met verschillende soorten ruimtes die kinderen uitdagen om te ontdekken. Met binnen heuvels om boven te komen en grotten die geborgenheid geven, met een vogelnest waar de oudste kinderen kunnen uitkijken over de stad.’’

De inrichting van de wijk Cartesius in Utrecht is geïnspireerd op ‘Blue Zones’: gebieden waar mensen veel ouder worden dan gemiddeld omdat ze er gezond leven. Ook de pedagogische basis van kindcentrum Cartesius, met opvang, onderwijs en sport voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, sluit aan bij deze blue zone-principes. Natuur en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in dit kindcentrum, een samenwerking van SPO Utrecht en Kind&Co Ludens. De sporthal is uiteraard ook bestemd voor wijkbewoners.

Er is een duidelijke gemeenschappelijke hoofdentree. En een mooi atrium. Binnen vormen kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, onderwijs en sport een eenheid. De indeling is flexibel, zodat we goed mee kunnen veranderen in toekomstige ontwikkelingen. Er is groen in de buitenlokaalruimtes, de terrassen, schooltuinen, wadi’s, en een schoolplein waar je kunt sporten.

Het tweede belangrijkste criterium bij de architectenselectie is duurzaamheid en de circulariteit van het gebouw. Projectleider Marcel Prijt van de gemeente Utrecht: ,,Na een Europese aanbesteding kregen we 16 inschrijvingen, NEXT/C&C won de selectie. Voor alle betrokken partijen was dit bureau de nummer 1. Er is veel groen, buiten én binnen en het wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Het wordt een energieneutraal gebouw (ENG). Het is onze ambitie om het meest duurzame, circulaire gebouw van Nederland neer te zetten.’’

,,Omdat circulariteit in de bouw nog in de kinderschoenen staat, hoopt de gemeente Utrecht hiervoor een Europese subsidie te ontvangen. Het extra geld dat nodig is voor onderzoek naar en de implementatie van circulariteit, komt dan niet ten laste van het gebouw. Van de kennis en resultaten van deze pilot, profiteert uiteindelijk heel bouwend Nederland. Dat maakt dit best wel een uniek project.’’

Kindcentrum Cartesius start per januari 2024 op een tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5a. Het nieuwe gebouw aan de Locomotiefstraat in Cartesius wordt opgeleverd. Kom snel naar één van de informatiebijeenkomsten!

NEXT Architects werkt voor dit ontwerp samen met Christensen & Co Architects uit Denemarken. NEXT is in Utrecht bekend door het ontwerp van Montessorischool Oog in Al, waarbij de Daphne Schippersbrug is geïntegreerd in het dak van de school. Het fietspad slingert over het schooldak naar het Amsterdam Rijnkanaal.

 

Hieronder is ons pedagogisch plan van eisen te lezen. Dit document is als bron gebruikt om tot onze prachtige missie te komen.  Het plan van eisen heeft gediend als richting voor het ontwerp van het nieuwe gebouw dat midden 2026 klaar zal zijn. De school richt zich vooral op kinderen die komen wonen in Cartesius, Wisselspoor en Schepenbuurt. Uiteraard zijn kinderen uit de omliggende gebieden ook welkom.