Missie/visie

 

Wij zijn een liefdevol kindcentrum.

Dit betekent dat wij een inclusieve en duurzame gemeenschap zijn. Waar elk kind binnen een speelse en kennisrijke leefomgeving zich ontwikkelt en uitgroeit tot een veerkrachtig fijn mens.

Waarom willen wij een inclusieve en duurzame gemeenschap?
Omdat deze omgeving kinderen beter voorbereid op diversiteit in de maatschappij. Een open blik helpt om vooroordelen te verminderen, wat leidt tot meer acceptatie in de samenleving. We geloven dat in deze vluchtige, snelle wereld meer bewustzijn, diepgang en echtheid nodig is. Het kindcentrum en ouders werken samen in deze gemeenschap. Samen hebben we hetzelfde doel; een liefdevolle plek voor iedereen.

Waarom willen wij een speelse en kennisrijke leefomgeving?
Omdat we willen dat kinderen zich blijven verwonderen en intrinsiek gemotiveerd zijn om te spelen, leren en te ontwikkelen. Je ziet dit terug in de fysieke omgeving. Wij richten ons op de duurzame vaardigheden die nodig zijn om te floreren in het leven. Door kinderen vanaf jonge leeftijd toegang te bieden tot een breed scala aan kennisbronnen en groeitaal stimuleren wij een levenslange liefde voor leren. We dagen onszelf uit om opvang en onderwijs op onze eigen wijze te verbinden en organiseren. We vinden de processen daarbij net zo belangrijk als de uiteindelijke resultaten.

Waarom willen wij fijne en veerkrachtige mensen?
Omdat fijne mensen een positieve invloed hebben op hun omgeving. Ze inspireren en motiveren anderen, creëren een ondersteunende en positieve sfeer, en dragen bij aan het algehele geluk en de tevredenheid binnen de gemeenschap. Wij dragen dit zelf uit middels onze liefdevolle houding.

“Zullen onze kinderen de wereld een stukje mooier maken?”