Onze school

De openbare basisschool Cartesius maakt deel uit van het kindcentrum in de gelijknamige nieuwe stadswijk. Wij zijn voor de bewoners van wijken Cartesius, Wisselspoor en Schepenbuurt een voorrangsschool. Natuurlijk zijn kinderen uit andere wijken van harte welkom!

Een Utrechts kindcentrum is een intensieve samenwerking tussen school en kinderopvang om kinderen van 0-13 jaar zo goed mogelijk te ondersteunen via een doorlopende ontwikkelingslijn en pedagogische begeleiding. Daarbij is aandacht voor alle aspecten die met de opvoeding en ontwikkeling te maken hebben. Het doel is om alle kinderen gelijke en optimale kansen voor de toekomst te geven. De samenwerking betreft onderwijs, buitenschoolse opvang en kinderopvang. Wij gaan dit samen met Ludens kinderopvang realiseren.

IKC Cartesius is een van de 38 scholen van SPO Utrecht, het bestuur van openbaar primair onderwijs in de stad Utrecht.