Cartesius

openbare basisschool

Welkom bij obs Cartesius

De nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius krijgt een eigen openbare basisschool, met naschoolse opvang en kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen, onder hetzelfde dak. SPO Utrecht en Ludens Kinderopvang Utrecht realiseren samen kindcentrum Cartesius. Een eigentijdse plek voor onderwijs en opvang, waar kinderen actief en met plezier samen leren en spelenderwijs de wereld ontdekken.

Dit nieuwe kindcentrum aan de Locomotiefstraat wordt zo mogelijk volledig energieneutraal gebouwd. Er komt een basisschool, kinderopvang voor 0-4 jarigen, naschoolse opvang, schooltuinen en een sporthal. En op het uitdagende speelplein kunnen kinderen uit de buurt straks ook na schooltijd spelen!

Vanaf januari 2023 starten wij als Kindcentrum op onze prachtige tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5.