Kindcentrum Cartesius

Het liefdevolle kindcentrum!

Welkom bij KC Cartesius

 

Een liefdevolle plek voor onderwijs en opvang. Een kindcentrum met een inclusieve en duurzame gemeenschap. Waar elk kind binnen een speelse en kennisrijke leefomgeving zich ontwikkelt en uitgroeit tot een veerkrachtig en fijn mens.

In de nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius komt aan de Locomotiefstraat een openbaar kindcentrum. In het kindcentrum komen de school, naschoolse opvang en kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen allemaal onder hetzelfde dak.

Het kindcentrum is op 1 januari 2024, in onze prachtige tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5, gestart
 
Hieronder is ons pedagogisch plan van eisen te lezen. In dit plan staat de basis beschreven hoe we het Kindcentrum willen vormgeven. Het plan van eisen heeft gediend als richting voor het ontwerp van het nieuwe gebouw dat eind 2025 klaar zal zijn. De school richt zich vooral op kinderen die komen wonen in Cartesius, Wisselspoor en Schepenbuurt. Uiteraard zijn kinderen uit de omliggende gebieden ook welkom. 
 
 
 
 

Wij zijn van start gegaan met een kleutergroep op 1 januari 2024 in onze tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5. Een plek waar de leerlingen zich kunnen verwonderen.

Afhankelijk van de aanmelding voor andere groepen bepalen we op dat moment wanneer er ook andere leerjaren kunnen starten. Wij organiseren daarom maandelijks op woensdag een informatiebijeenkomst voor ouders over ons mooie Kindcentrum. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we meer over de opvang, het onderwijs en de planning. De bijeenkomsten zijn van 9:00 tot 10:00 op de tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5.

Op de volgende data zijn de bijeenkomsten:
  • 3 april 2024
  • 15 mei 2024
  • 5 juni 2024
  • 3 juli 2024

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar Joeri Baartscheer; directie.cartesius@spoutrecht.nl