Kindcentrum Cartesius

openbare basisschool & kinderopvang

De nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius krijgt een eigen openbare basisschool, met naschoolse opvang en kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen, onder hetzelfde dak. SPO Utrecht en Kind&Co Ludens realiseren samen kindcentrum Cartesius.

Welkom bij obs Cartesius

Wij gaan starten met een kleutergroep van 1 januari 2024 op onze tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat. We starten dan ook met BSO voor onze leerlingen. Afhankelijk van de aanmelding voor andere groepen bepalen we op dat moment wanneer er ook andere leerjaren kunnen starten.
Wij organiseren  daarom maandelijks op woensdag een informatiebijeenkomst voor ouders over ons mooie Kindcentrum. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we meer over de opvang, het onderwijs en de planning. De bijeenkomsten zijn op de tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5 en starten om 9:00 uur.
 
Op de volgende data zijn de bijeenkomsten in 2023;
  • 4 oktober
  • 1 november
  • 13 december
U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar Jasper Bunt; directie.cartesius@spoutrecht.nl

Kindcentrum Cartesius; een eigentijdse plek voor onderwijs en opvang, waar kinderen actief en met plezier samen leren en spelenderwijs de wereld ontdekken. De school richt zich vooral op kinderen die komen wonen in Cartesius, Wisselspoor en Schepenbuurt. Uiteraard zijn kinderen uit de omliggende gebieden ook welkom. 

Dit nieuwe kindcentrum aan de Locomotiefstraat wordt zo mogelijk volledig energieneutraal gebouwd. Er komt een basisschool, kinderopvang voor 0-4 jarigen, naschoolse opvang, schooltuinen en een sporthal. En op het uitdagende speelplein kunnen kinderen uit de buurt straks ook na schooltijd spelen!
Wij starten als Kindcentrum op onze prachtige tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5.
 
Hieronder is ons pedagogisch plan van eisen te lezen. In dit plan staat beschreven hoe we het Kindcentrum willen vormgeven. De missie, visie en kernwaarden van ons Kindcentrum zijn in dit document te lezen. Het plan van eisen heeft gediend als richting voor het ontwerp van het nieuwe gebouw dat eind 2025 klaar zal zijn.