Kindcentrum Cartesius

openbare basisschool & kinderopvang

De nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius krijgt een eigen openbare basisschool, met naschoolse opvang en kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen, onder hetzelfde dak. SPO Utrecht en Kind&Co Ludens realiseren samen kindcentrum Cartesius.

Welkom bij obs Cartesius

Kindcentrum Cartesius; een eigentijdse plek voor onderwijs en opvang, waar kinderen actief en met plezier samen leren en spelenderwijs de wereld ontdekken. 

Dit nieuwe kindcentrum aan de Locomotiefstraat wordt zo mogelijk volledig energieneutraal gebouwd. Er komt een basisschool, kinderopvang voor 0-4 jarigen, naschoolse opvang, schooltuinen en een sporthal. En op het uitdagende speelplein kunnen kinderen uit de buurt straks ook na schooltijd spelen!

Wij starten als Kindcentrum op onze prachtige tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5.
 
Hieronder is ons pedagogisch plan van eisen te lezen. In dit plan staat beschreven hoe we het Kindcentrum willen vormgeven. De missie, visie en kernwaarden van ons Kindcentrum zijn in dit document te lezen. Het plan van eisen heeft gediend als richting voor het ontwerp van het nieuwe gebouw dat eind 2025 klaar zal zijn. De school richt zich vooral op kinderen die komen wonen in Cartesius, Wisselspoor en Schepenbuurt. Uiteraard zijn kinderen uit de omliggende gebieden ook welkom. 
 
 
 
 

Wij zijn van start gegaan met een kleutergroep op 1 januari 2024 in onze tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5. We starten dan ook met BSO voor onze leerlingen. Afhankelijk van de aanmelding voor andere groepen bepalen we op dat moment wanneer er ook andere leerjaren kunnen starten.

Wij organiseren daarom maandelijks op woensdag een informatiebijeenkomst voor ouders over ons mooie Kindcentrum. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we meer over de opvang, het onderwijs en de planning. De bijeenkomsten zijn van 9:00 tot 10:00 op de tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5.

Op de volgende data zijn de bijeenkomsten:
  • 24 januari 2024 (vol)
  • 7 februari 2024
  • 13 maart 2024
  • 3 april 2024
  • 15 mei 2024
  • 5 juni 2024
  • 3 juli 2024

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar Joeri Baartscheer; directie.cartesius@spoutrecht.nl